VELKOMMEN TIL VORES HJEMMESIDE

Her finder du information om aktiviteterne i kirkerne, information om kirkelige handlinger og kontaktoplysninger på kirkernes præster, personale og menighedsråd. God søgning!

Gravermedhjælper

2. Påskedag

PåskedagGRAVERMEDHJÆLPER

En stilling som gravermedhjælper ved Randbøl-Nørup Kirkegårde, Randbøl-Nørup sogne er ledig pr. medio maj  2017.
Stillingen er på 37 timer pr. uge i 3-4 uger ultimo maj/primo juni, samt 6-7 uger ultimo oktober til primo december. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder forventes overarbejde. Der kan efter aftale blive tale om afløsning af øvrig personale ved kirkegården ved ferie e.l.. Stillingen er i alt normeret til ca. 400 timer på årsbasis.
Stillingen er tidsbegrænset med ophør til den 6. december 2017.
Vi forventer, at du:

  • Kan lide udendørs arbejde
  • Er engageret, positiv og har gode samarbejdsevner
  • Holder af orden
  • ”Har grønne fingre”

Vi kan tilbyde:

  • Frit arbejdsmiljø under ansvar

Ansættelse sker ved Randbøl-Nørup Sognes Menighedsråd.
Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere uden gartnerisk uddannelse i Hovedstaden kr. 253.362 (trin 1) og kr. 258.762 (trin 2) (nutidskroner) og for øvrig land kr. 237.839 (trin 1) og kr. 243.239 (trin 2) (nutidskroner). Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere med gartnerisk uddannelse i Hovedstaden kr. 288.997 (trin 1) og kr. 295.071 (trin 2) (nutidskroner) og for øvrig land kr. 273.070 (trin 1) og kr. 279.819 (trin 2) (nutidskroner). Der sker aflønning på timeløn.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Thomas Knudsen på telefonnummer 22 50 09 46/mail: thomas.knudsen@bbsyd.dk, eller graver Bettina Neve tlf. 20 21 87 18.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Randbøl-Nørup Menighedsråd eller på mail til 7987fortrolig@sogn.dk.
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 10. april 2017. 
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 16.
Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

BABYSALMESANG I NØRUP KIRKE

Tirsdag den 18. april begynder en ny omgang babysalmesang, som varer 7 uger.
Det foregår i Nørup Kirke om tirsdagen kl. 10.00 og består af ca. ½ time med salmer, sange og sanseindtryk. Det er ikke vigtigt, at du synger smukt, men at du har lyst til en god stund med dit barn i kirken. Vi slutter af med kaffe i Konfirmandstuen.
Den 7. gang er om eftermiddagen til kravlegudstjeneste kl. 17.30 tirsdag den 30. maj med efterfølgende spisning. Så kan resten af familien være med samt tidligere og kommende babysalmesangere.

Er der stemning for det på holdet, kan vi også henlægge en af gangene til et af de nærliggende plejehjem, så både babyer og ældre kan have glæde af hinanden en formiddag.

Læs mere om babysalmesang på kirkens aktivitetsside her.

Forløbet er gratis, og børnene får mest ud af genkendeligheden ved at deltage så mange gange som muligt. Men selvom man ikke kan være med hver gang, så er man stadig meget velkommen på holdet.
Tilmelding skal ske til sognemedhjælperen Anne-Dorthe Moesgaard-Christensen på email smh@randboel-noerupkirker.dk eller mobil 2329 3313. Man er også velkommen til at dukke op til en enkelt prøvegang, inden man melder sig til holdet.

PALMESØNDAG

Palmesøndag den 9. april er første dag i påskeugen, og den lange fastetid er ovre. Denne søndag fejrer vi Jesu indtog i Jerusalem med gudstjenester i Nørup kirke kl. 10.30.
Sognenes dagplejebørn har hjulpet med at pynte kirken til fest.

Alle er velkomne!

SKÆRTORSDAG

Den13. april er det Skærtorsdag. Det var dagen før Jesus blev korsfæstet. Om aftenen tog han afsked med sine disciple ved den sidste nadver. Rundt om bordet sad venner og en kommende forræder. Alle blev tilbudt at være en del af fællesskabet - alle fik tilbud om tilgivelse.
I Randbøl Kirke markerer vi dette med en højmesse kl. 10.30.
I Nørup Kirke samles vi om det påskemåltid Jesus spiste med sine disciple kl. 19.00. 

LANGFREDAG

Fredag den 14.april er kirkerne tømt for fest og pynt. Kun det ene står tilbage: Langfredag blev Jesus dømt til døden, korsfæstet og begravet. Det blev han på grund af sin brændende kærlighed til os.
Både i Randbøl og Nørup kirke markerer vi dagen med en stille liturgisk gudstjeneste, hvor Biblens og salmernes ord taler for sig selv. I Nørup Kirke kl. 10.30 med en kort prædiken, og i Randbøl Kirke kl. 15.00.

PÅSKEDAG

Så er der fest! Påskedag den 16. april fejrer vi, at Jesus gik ud af graven og besejrede døden.
Tag familie og venner under armen og kom med, når vi ønsker hinanden glædelig påske til højmesse i begge kirker kl. 10.30.
Kirkernes børnekor medvirker ved gudstjenesten i Nørup Kirke.

2. PÅSKEDAG

2. Påskedag den 17. april  forsætter opstandelsesfesten. Jesus mødte igen sine disciple og fulgte dem på vej videre i livet. Rustede dem til et liv i påskens lys - også når han 40 dage senere ville fare til himmels.
I Nørup Kirke fejrer vi dagen med højmesse kl. 10.30.
I Randbøl Kirke tilbyder vi en opsummering af påskens begivenheder til gudstjeneste kl. 14.00 med et påskedrama opført af årets minikonfirmander. Dette er afslutningen på deres minikonfirmandforløb.

Alle er velkomne!

GUDSTJENESTER

BegivenhedDato

Gudstjeneste i Randbøl Kirke ved Heinrich Pedersen

Midfaste søndag. Foregår i Randbøl kirke

26. mar 10:30
11:30
26. mar 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Nørup Kirke ved Christina Munk Storm

Mariæ bebudelsesdag. Foregår i Nørup kirke

2. apr 10:30
11:30
2. apr 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Nørup Kirke ved Heinrich Pedersen

Palmesøndag Foregår i Nørup kirke

9. apr 10:30
11:30
9. apr 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Randbøl Kirke ved Christina Munk Storm

Skærtorsdag Foregår i Randbøl kirke

13. apr 10:30
11:30
13. apr 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Nørup Kirke ved Heinrich Pedersen JENS SPILLER

Skærtorsdagsgudstjeneste med påskemåltid. Foregår i Nørup …

13. apr 19:00
20:00
13. apr 19:00 -
20:00

ØVR. AKTIVITETER

BegivenhedDato

Konfirmandundervisning i Nørup

  Foregår i Konfirmandstuen Nørup

28. mar 12:30
16:00
28. mar 12:30 -
16:00

Konfirmandundervisning i Randbøl

Foregår i Sognestuen Randbøl

28. mar 12:30
16:00
28. mar 12:30 -
16:00

Minikonfirmand

Minikonfirmandundervisning for elever i 3. klasse på Firehøjeskolen …

29. mar 15:00
16:15
29. mar 15:00 -
16:15

Menighedsrådsmøde

  Foregår i Sognestuen Randbøl

30. mar 16:00
18:00
30. mar 16:00 -
18:00

Konfirmandundervisning i Nørup

  Foregår i Konfirmandstuen Nørup

4. apr 13:40
15:40
4. apr 13:40 -
15:40

Konfirmandundervisning i Randbøl

Foregår i Sognestuen Randbøl

4. apr 13:40
15:40
4. apr 13:40 -
15:40

Minikonfirmand

Minikonfirmandundervisning for elever i 3. klasse på Firehøjeskolen …

5. apr 15:00
16:15
5. apr 15:00 -
16:15

Familiegudstjeneste i Randbøl Kirke ved Christina Munk Storm

2. påskedag, hvor minikonfirmanderne opfører årets …

17. apr 14:00
15:00
17. apr 14:00 -
15:00

Babysalmesang

Uge 16-22, tirsdage kl. 10.00 i Nørup Kirke med efterfølgende kaffe i …

18. apr 10:00
11:00
18. apr 10:00 -
11:00

Konfirmandundervisning i Randbøl

Foregår i Sognestuen Randbøl

18. apr 13:40
15:40
18. apr 13:40 -
15:40
Viser 1 til 10 af 25
<< <- 1-10 11-20 21-25 -> >>