NØRUP SOGN

Nørup sogn ligger midtvejs mellem Vejle og Billund i et landskab præget dels af Vejle ådal, dels af beliggenheden præcis på endemorænen fra istiden - med både Østjylland og Vestjylland inden for få minutters kørselsafstand.

Sognet har ca. 1800 indbyggere. Erhvervsmæssigt er området begunstiget af nærheden til mange arbejdspladser i netop Vejle og Billund. Over det sidste par årtier er der sket et mærkbart generationsskifte i sognet, efterhånden som et stort antal huse og nedlagte landbrugsejendomme er overtaget af unge familier - både unge, der er født og opvokset i sognet, og som f.eks. efter uddannelse vender tilbage og etablerer sig her, og derudover nogle tilflyttere. Præstens arbejde ændrer sig løbende i disse år med stadig færre begravelser og til gengæld flere og flere dåbshandlinger.

Sognet har egen skole med stigende elevtal, et plejecenter med beskyttede boliger, forsamlingshus, benzintank, en dagligvarebutik, et privat mejeri samt en stor planteskole m.m. i Ny Nørup plus en række erhvervsvirksomheder andre steder i sognet (håndværksmestre, entreprenører, vognmænd m.m.).

Engelsholm Højskole i og omkring hovedbygningen fra det tidligere gods er en folkehøjskole med særlig vægt på kunstfag, kunsthåndværk og musik. Skolen oplever netop nu en stor søgning, og en række nye initiativer styrker løbende forbindelsen mellem skolen og lokalsamfundet.

Præsteboligen er bygget i 1985 på samme sted ved siden af kirken, hvor der har ligget præstebolig siden reformationen. Sognet er præget af solid gammel kirkelighed uden særligt retningspræg og har f.eks. aldrig haft et missionshus.

Som en historisk kuriositet kan nævnes, at Nørup er det eneste landsbysogn i landet, der gennem en årrække har haft en biskop som sognepræst. Det drejer sig om Sophus Sørensen, biskop først på Lolland-Falster og siden, fra 1907, i Århus stift. I forbindelse med Arboe Rasmussen-sagen nedlagde han sit bispeembede i 1916 i protest mod ministeriets dispositioner og blev sognepræst i Nørup fra 1916 til 1925, hvor han gik af på grund af alder. Mange ældre i sognet, som måske selv er døbt, viet eller konfirmeret af Sophus Sørensen, taler stadig varmt om, hvordan det var "i biskoppens tid".

En anden Nørup-præst af betydning var den højt begavede tidehvervsteolog Sigurd Petersen, som var sognepræst her fra 1926 til sin død i 1958.

GUDSTJENESTER

BegivenhedDato

Gudstjeneste i Randbøl Kirke ved Heinrich Pedersen

19. søndag efter trinitatis.

22. okt 10:30
11:30
22. okt 10:30 -
11:30

Reformationsgudstjeneste i Randbøl Kirke

20. søndag efter trinitatis.Vi fejrer 500 års …

29. okt 10:30
11:30
29. okt 10:30 -
11:30

Allehelgensgudstjeneste i Nørup Kirke ved Heinrich Pedersen

Denne søndag mindes vi særligt de mennesker, vi har mistet i …

5. nov 10:30
11:30
5. nov 10:30 -
11:30

Allehelgensgudstjeneste i Randbøl Kirke ved Christina Munk Storm

Denne søndag mindes vi særligt de mennesker, vi har mistet i …

5. nov 10:30
11:30
5. nov 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Nørup Kirke ved Heinrich Pedersen

22. søndag efter trinitatis.

12. nov 10:30
11:30
12. nov 10:30 -
11:30

ØVR. AKTIVITETER

BegivenhedDato

Babysalmesang

Vi synger, danser og sanser i Nørup Kirke i 30-40 minutter, og …

24. okt 10:00
12:00
24. okt 10:00 -
12:00

konfirmander Randbøl

Konfirmandundervisning i Randbøl Kirke og Sognestuen.

24. okt 12:30
16:00
24. okt 12:30 -
16:00

Konfirmandundervisning Nørup

Konfirmandundervisning i Nørup Kirke og Konfirmandstuen.

24. okt 12:30
16:00
24. okt 12:30 -
16:00

Minikonfirmand

Dette forløb i efteråret er for børn i 3. klasse i Nørup …

25. okt 14:45
16:15
25. okt 14:45 -
16:15

Børnekor

Børnekor for alle sangglade børn fra 0.-6. klasse i Nørup …

27. okt 16:00
17:15
27. okt 16:00 -
17:15

Babysalmesang

Vi synger, danser og sanser i Nørup Kirke i 30-40 minutter, og …

31. okt 10:00
12:00
31. okt 10:00 -
12:00

konfirmander Randbøl

Konfirmandundervisning i Randbøl Kirke og Sognestuen.

31. okt 13:40
15:40
31. okt 13:40 -
15:40

Konfirmandundervisning Nørup

Konfirmandundervisning i Nørup Kirke og Konfirmandstuen.

31. okt 13:40
15:40
31. okt 13:40 -
15:40

Minikonfirmand

Dette forløb i efteråret er for børn i 3. klasse i Nørup …

1. nov 14:45
16:15
1. nov 14:45 -
16:15

Sognemøde

Sognemøde i Randbøl Sognestue.Sognepræst i Sønder Omme …

1. nov 19:00
21:00
1. nov 19:00 -
21:00
Viser 1 til 10 af 58
<< <- 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-58 -> >>