Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Foredrag og udflugter

I Randbøl og Nørup kirker inviterer vi i løbet af året forskellige foredragsholdere til at komme og fortælle om aktuelle emner i kirkernes lokaler. Arrangementerne begynder kl. 19.00, medmindre andet er annonceret, og de er åbne for alle.
Kaffen koster kr. 20,-, som kan betales kontant eller via MobilePay.

Vi afholder årligt en sogneudflugt, som er en heldagstur en hverdag i forsommeren. Her er der deltagerbetaling og tilmelding. Programmet annonceres i løbet af foråret.

Aktuelle arrangementer

Torsdag den 7. marts 2019 kl. 19.00 i Randbøl Sognestue ved Bodil Lodberg

Kirken og kvinderne - nye vinkler på velfærdssamfundets pionerer.

I slutningen af 1800-tallet etablerede en række kirkelige foreninger og enkeltpersoner forskellige slags hjem: Magdalenehjem, sømandshjem, pige- og drengehjem, soldaterhjem m.fl. Langt op i nutiden er ordet "hjem" stadig en betegnelse for flere af velfærdssamfundets institutioner, fx plejehjem og forsorgshjem. Hvordan er det gået til, at ordet "hjem" kom til at omfatte så forskelligartede institutioner? Og hvorfor forbindes hjem i dag næsten altid med positive og bløde værdier – i modsætning til institution? Er der en linje tilbage til den luthersk inspirerede husstandstænkning, som kan forklare en række af velfærdsinstitutionernes indbyggede paradokser? Og har velfærdshistorien overset den betydning, som almindelige mennesker og kirkelige foreninger har haft for opbygningen af det moderne samfund?

Onsdag den 27. marts 2019 kl. 19.00 i Nørup Konfirmandstue ved Erik A. Nielsen

Himmelstigen i Nørup, et foredrag om en udsmykning.

Kirken i Nørup er så fuld af ædelstene som et skatkammer. I al sin lysende farvepragt står kirkerummet dér imødekommende og dog hemmelighedsfuldt. Der er meget kristen tradition og adskillig lærdom gemt i denne billedverden. Det drejer sig specielt om den billedtype fra 1700-tallet, der hedder emblemer. Ved at lære noget mere om disse emblemer kan man se, hvorledes Nørup Kirke hører ind i en stor europæisk stiltradition.Erik A. Nielsen, der er forfatter til adskillige værker om kristendommen, udgav sidste år bogen GÅDETALE, hvor Nørup Kirke er et af hovedeksemplerne, og hvor op mod et halvt hundrede af kirkens billeder er gengivet og fortolket. Med mange billedeksempler vil foredraget føre ind i denne verden.

Tirsdag den 24. september 2019 i Randbøl Sognestue ved Krista Bojesen.

Skam

Skam fylder mere i vores hverdag end nogensinde. Vi føler os forkerte og utilstrækkelige. Vi er gået fra en skyldkultur til en skamkultur. Vi har brug for at blive klogere på følelsen skam, så vi kan genkende den hos os selv og andre. Og vi har brug for at bruge nåden aktivt og konkret som modsvar til skamkulturen. Krista Bojesen er psykolog og forfatter til bogen Skam. Krista arbejder med at skabe rum for det svære og usigelige og hjælpe os til at komme tættere på hinanden og få det forkerte frem i det nådige lys. Hun arbejder udfra tesen, at vi som mennesker har brug for at blive elskede -både fordi og på trods. Her bruges nåden som det konkrete ståsted, vi alle har brug for. 

Torsdag den 7. november 2019 i Nørup Konfirmandstue ved Peder Thyssen.

Præst på gaden og kirken udenfor kirken

Peder Thyssen er præst ved Odense Domkirke og ansat som korshærspræst i Odense. Peder vil i sit foredrag delagtiggøre os i sit arbejde som præst på gaden.

Tirsdag den 4. februar 2020 i Randbøl Sognestue ved Stine Munch.

Herre, lær os at bede!

Præst Stine Munch fra Domkirken i København er præsten bag morgenandagterne på P1. I forbindelse med morgenandagterne følger bønnen med. Stine Munch vil denne aften komme ind på, hvordan man kan bede, og hvordan man kan lære det.

Torsdag den 19. marts 2020 i Nørup Konfirmandstue ved Børge Munk Povlsen.

Tro- Person- Præst

Provst Børge Munk Povlsen fra Fredericia vil i foredraget på munter og fortællende vis komme med nedslag fra et præsteliv, hvor bl.a. debatten om troen på en opstandelse vil blive vendt. Der vil være mulighed for drøftelse efterfølgende.

 

 

Sæt kryds i kalenderen!

Årets sogneudflugt bliver torsdag den 6. juni 2019. Vi tager til egnen nord/nordøst for Horsens.

Mere information følger her på hjemmesiden og i dagspressen i løbet af foråret.

Meld dig som frivillig

Til sogneaftener og udflugter mm. har vi brug for en hjælpende hånd. Vil du være med i fællesskabet af frivillige, så læs mere her.

Få tilsendt nyheder om arrangementer i Randbøl-Nørup Kirker

Dine informationer:

* = Skal udfyldes