62. Lågerne ind til hver bænk i kirken hører til de kunsthistorisk mest spændende detaljer i kirken. De er forsynet med såkaldt uægte emblemmalerier i datidens stil. Et ægte emblem skulle indeholde tre led: et billede og et ordsprog, der tilsammen dannede en gådefuld mening, og så en "forklaring" - evt. på vers - som udlagde gåden. I Nørup kirke er der kun to led på hver låge: billedet og det forklarende vers. Emblembøger, hvor hver side indeholder et sådant billede med tilhørende tekster, var meget yndede blandt adelens damer, og det må antages, at forlægget for Nørup-billederne kan være en sådan bog.
    Lågerne står i dag med den originale gammelrosa maling fra 1730-erne på de dele, der ikke indeholder malerier m.m. Denne gamle bemaling blev fremdraget under kirkens store restaurering, der stod på i slutningen af 1960-erne og begyndelsen af 1970-erne. I 1858 havde jægermester Krøyer på Engelsholm nemlig uopfordret ladet kirkens indvendige træværk male, hvad han af samtiden blev meget rost for. Det var åbenbart ikke så almindeligt, at godsejerne, der havde patronatsrettighederne for en kirke, på eget initiativ ofrede den nødvendige vedligeholdelse. Træværket blev ved den lejlighed malet over med egetræsbemaling, som under Nationalmuseets ledelse omhyggeligt blev fjernet igen under den sidste restaurering.
    Man kan godt føle, at det var tankeløst af jægermester Krøyer at skjule de originale farver under et lag brunligt, men hans maling har til gengæld skånet det oprindelige farvelag for slid i over 100 år.

Forrige sideTilbage til Nørup kirkes hjemmeside Næste side[ Tilbage til nr. 73 ]