Har du glemt dit kodeord?

Indtast venligst dit brugernavn eller emailadresse. Instruktioner i nulstilling af kodeord vil blive emailet til dig med det samme.
Nulstil kodeord

Tilbage til loginformular 

Hvad er et menighedsråd?

Menighedsrådene er folkekirkens lokale ledelse. Menighedsrådet fastlægger gudstjenesterne, planlægger livet i kirken (fx aktiviteter for børn, unge og ældre, kultur, koncerter mm.), administrerer kirkens ejendomme, prioriterer ressourcerne - og ansætter og leder kirkens ansatte.

Menighedsrådets medlemmer

Menighedsrådet består af et antal valgte medlemmer (mindst 5) og sognets præster. Alle medlemmer af folkekirken, som opfylder kravene til at stille op, kan vælges ind i et menighedsråd.

Beskrivelsen er hentet fra: http://www.menighedsraad.dk/ Se eventuelt uddybende oplysninger på siden.

Randbøl og Nørup sogne er slået sammen til ét pastorat (administrativ enhed), og siden menighedsrådsvalget 2016 har vi haft ét fælles menighedsråd med lige mange medlemmer valgt i hvert sogn.

Menighedsrådets møder

Menighedsrådets møder er offentlige. Det vil sige, at enhver med interesse for rådets arbejde er velkommen til at møde op og overvære møderne, som foregår enten i Sognestuen i Randbøl eller Konfirmandstuen i Nørup.

Sognestuen, Hærvejen 47, Randbøl
Konfirmandstuen, Præstens Ager 2, Nørup

Kommende menighedsrådsmøder

Ingen begivenheder fundet.