Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Nørup Kirke og Sogn

Nørup sogn ligger midtvejs mellem Vejle og Billund i et landskab præget dels af Vejle ådal, dels af beliggenheden præcis på endemorænen fra istiden - med både Østjylland og Vestjylland inden for få minutters kørselsafstand.

Sognet har ca. 1800 indbyggere. Erhvervsmæssigt er området begunstiget af nærheden til mange arbejdspladser i netop Vejle og Billund. Over det sidste par årtier er der sket et mærkbart generationsskifte i sognet, efterhånden som et stort antal huse og nedlagte landbrugsejendomme er overtaget af unge familier - både unge, der er født og opvokset i sognet, og som f.eks. efter uddannelse vender tilbage og etablerer sig her, og derudover nogle tilflyttere. Præstens arbejde ændrer sig løbende i disse år med stadig færre begravelser og til gengæld flere og flere dåbshandlinger.

Sognet har egen skole med stigende elevtal, et plejecenter med beskyttede boliger, forsamlingshus, benzintank, en dagligvarebutik, et privat mejeri samt en stor planteskole m.m. i Ny Nørup plus en række erhvervsvirksomheder andre steder i sognet (håndværksmestre, entreprenører, vognmænd m.m.).

Engelsholm Højskole i og omkring hovedbygningen fra det tidligere gods er en folkehøjskole med særlig vægt på kunstfag, kunsthåndværk og musik. Skolen oplever netop nu en stor søgning, og en række nye initiativer styrker løbende forbindelsen mellem skolen og lokalsamfundet.

Præsteboligen er bygget i 1985 på samme sted ved siden af kirken, hvor der har ligget præstebolig siden reformationen. Sognet er præget af solid gammel kirkelighed uden særligt retningspræg og har f.eks. aldrig haft et missionshus.

Som en historisk kuriositet kan nævnes, at Nørup er det eneste landsbysogn i landet, der gennem en årrække har haft en biskop som sognepræst. Det drejer sig om Sophus Sørensen, biskop først på Lolland-Falster og siden, fra 1907, i Århus stift. I forbindelse med Arboe Rasmussen-sagen nedlagde han sit bispeembede i 1916 i protest mod ministeriets dispositioner og blev sognepræst i Nørup fra 1916 til 1925, hvor han gik af på grund af alder. Mange ældre i sognet, som måske selv er døbt, viet eller konfirmeret af Sophus Sørensen, taler stadig varmt om, hvordan det var "i biskoppens tid".

En anden Nørup-præst af betydning var den højt begavede tidehvervsteolog Sigurd Petersen, som var sognepræst her fra 1926 til sin død i 1958.

Kørselsvejledning

Billeder af Nørup Kirke

Her er Himelens Porte

Bogen om Nørup Kirke, som her præsenteres i en net-udgave, er udgivet i 1997 af Nørup Menighedsråd med støtte fra Ole Kirks Fond. Tegningerne, der er skabt af Erik Fogh Nielsen, Nørup, er blevet til i perioden 1986-1997, næsten alle som illustrationer til Nørup Sogns kirkeblad. Enkelte er dog nytegnet til brug i bogen. Teksterne til de enkelte billeder skyldes provst Carsten Johansen, Nørup.
I papirudgaven er bogen desuden forsynet med en historisk indledning ved Frithiof Pedersen, Nørup. Læs den her.
Tilsammen giver tekst og billeder - udover en række historiske detaljer - et indtryk af bygningens exteriør og et forsøg på en samlet tolkning af kirkerummets unikke, senbarokke interiør. Bogen kan købes i papirudgaven (A4-format, 80 sider) for kr. 80,- plus porto (bestil via email her).
Læs bogen om Nørup Kirke lige her på hjemmesiden.