Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Brug din stemme!

Orienteringsmøde tirsdag den 18. august
kl. 17.00 i Nørup, og kl. 19.00 i Randbøl.

Valgforsamling tirsdag den 15. september
kl. 17.00 i Randbøl og kl. 19.00 i Nørup.

Møderne foregår i Konfirmandstuen og Sognestuen ved præstegårdene.

LÆS FORMANDENS ORIENTERING OM ARBEJDET I MENIGHEDSRÅDET HER.

Du bestemmer, hvad din kirke kan

Overskriften er kampagnesloganet for det kommende menighedsrådsvalg, der sætter fokus på de mange muligheder, menighedsrådsmedlemmer har for at påvirke den lokale kirke, og den mangfoldighed det er muligt at skabe i kirken.

I 2020 skal der være valg til menighedsrådene rundt omkring i landet, og dermed skydes et nyt valgår i gang. Som noget nyt skal menighedsrådene vælges på en valgforsamling, hvor kandidater opstilles og vælges. Forud for selve valgforsamlingen vil menighedsrådet afholde orienteringsmøder d. 18. august 2020. Her vil menighedsrådet fortælle om de arbejdsopgaver, det har arbejdet med i de forløbne 4 år og hvilke planer, der er for de kommende 4 år, hvor mange kandidater, der skal vælges, og datoer og regler for valgforsamlingen.

På valgforsamlingen, der finder sted 15. september 2020, præsenteres kandidaterne. Valget foregår ved skriftlig afstemning, og resultatet afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet. Ved at møde op til møderne, har deltagerne mulighed for at være med til at sætte præg på, hvad vores kirker skal fokusere på de næste 4 år.

Menighedsrådene er vel det tætteste man kommer på nærdemokrati og det mest lokale demokratiske organ, vi har – og tilmed det vigtigste. Det er en fælles opgave for os alle at bidrage til at fastholde en folkekirke, som fortsat har stærke relationer til den enkelte, til folket og til samfundet. Det kræver, at lokale medlemmer af Folkekirken melder sig som kandidater til det kommende valg. Kandidater der vil være med til at tage et medansvar for kirkens liv og vækst.Lad os sammen med Grundtvig minde hinanden om, at kirken er ”bygget af levende stene”. Det er vigtigt, at der stadig er et sted at gå hen med sin tro og sin tvivl. Det er vigtigt, at der er et sted at dele sorg og glæde.

Jeg ønsker alle i sognene et godt valgår og samtidig sige tak for den store opbakning til menighedsrådet i det forgangne år.
Karen Bang, formand.

Menighedsrådsvalg med valgforsamling

Tirsdag den 15. september
kl. 17.00 i Randbøl Sognestue
kl. 19.00 i Nørup Konfirmandstue.

Det er denne dag, det bliver afgjort, hvem skal være sognets repræsentanter i Randbøl-Nørup Kirkers fælles menighedsråd de næste fire år. Der skal vælges kandidater både i Randbøl og i Nørup sogne. Det er vigtigt, at man møder op til valg i sit eget sogn, ellers kan man ikke stille op eller stemme. Er man i tvivl, kan man slå sin adresse op på www.sogn.dk og få oplyst hvilket sogn, man bor i, eller spørge præsten.

På valgforsamlingen informerer det nuværende menighedsråd kort om opgaven, og valget til menighedsrådet afholdes med skriftlig stemmeafgivning. Opstilling og valg af kandidater foregår altså på selve mødet.  Resultatet af afstemningen afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet, som går i gang med arbejdet fra 1. søndag i advent.

Menighedsrådet er det mest lokale demokrati, vi har, og alle folkekirkemedlemmer kan være med til at løfte opgaven. Brug din stemme!

Skal du i menighedsrådet?

Hvad laver et menighedsråd?

Alle folkekirker i Danmark ledes af et menighedsråd, som består af frivillige, der på demokratisk vis er valgt ind i rådet af sognets folkekirkemedlemmer, og af sognets præst, der automatisk indgår i menighedsrådet.

Hos os er det sådan, at menighedsrådet dækker to sogne (Randbøl og Nørup), og begge præster er en del af menighedsrådet. Menighedsrådsarbejdet handler om at skabe de bedste vilkår for evangeliets forkyndelse eller sagt med andre ord, så handler det om at gøre en aktiv indsats til gavn for medlemmerne af den lokale folkekirke. Menighedsrådet sætter i samarbejde med præsterne retningen for kirkens arbejde.

Et menighedsråd vælges som udgangspunkt for en fireårig periode og består hos os af 10 medlemmer samt sognenes præster. De 10 medlemmer vælges, så der er 5 medlemmer fra Randbøl sogn og 5 fra Nørup sogn. Menighedsrådets opgaver spænder bredt og beskæftiger sig med alle aspekter af kirkens arbejde og berører alt lige fra arbejdsgiveransvar og budgetstyring til bygningsansvar og kirkens sociale arbejde.

Som medlem af et menighedsråd har du mulighed for at bidrage med dine potentialer ved at vide, hvilken funktion du bedst kan udfylde og dermed bidrage til, at samspillet om helheden i arbejdet varetages på bedst mulig måde. Menighedsrådsarbejdet kan være en god læreplads i kommunikation og debat, ledelse og samarbejde, økonomistyring og sagsbehandling og meget mere.

Hvem kan stille op?

Hvis du er over 18 år og medlem af Folkekirken, har du mulighed for at blive valgt ind i et menighedsråd. I dag kan Folkekirken bruges på mange forskellige måder, og alle medlemmer er velkomne til at stille op. Når man bliver valgt, sidder man oftest i menighedsrådet i 4 år ad gangen. Menighedsrådet mødes som regel en gang om måneden for at drøfte aktuelle temaer og projekter for kirken. Hertil kommer arbejdet i forskellige udvalg.

Valgudvalget