Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Indkaldelse til ekstraordinær valgforsamling

Tirsdag den 6. oktober 2020
kl. 17.00 i Nørup Konfirmandstue og kl. 19.00 i Randbøl Sognestue 

På den ordinære valgforsamling var det ikke muligt at besætte alle pladser til det kommende menighedsråd. De valgte kandidater er flg.:

Nørup Sogn:
Lene Hansen
Edith Schou Petersen Lund
Flemming Johannsen Buch

Randbøl Sogn:
Egon Munk-Andersen
Frank Kruse Laursen
Grethe Bundgaard Nielsen


Derfor inviterer Randbøl-Nørup menighedsråd til ekstraordinære valgforsamlinger, hvor det skal afgøres, hvem der skal være sognenes manglende repræsentanter i Randbøl-Nørup Kirkers fælles menighedsråd de næste fire år.

Der skal vælges 2 kandidater og stedfortrædere både i Randbøl Sogn og i Nørup Sogn. Det er vigtigt, at man møder op til valget i sit eget sogn, ellers kan man ikke stille op eller stemme. Er man i tvivl, kan man slå sin adresse op på www.sogn.dk og få oplyst hvilket sogn, man bor i, eller spørge præsten.

På den ekstraordinære valgforsamling er det sidste frist for at samle et funktionsdygtigt menighedsråd med 10 medlemmer og stedfortrædere. Valget af de resterende kandidater afholdes med skriftlig opstilling og stemmeafgivning.

Overvej engang om du, sammen med de allerede valgte, skal stille dig til rådighed for dette vigtige arbejde i dit lokale samfund, prik til andre og mød op på dagen.

Menighedsrådet er det mest lokale demokrati, vi har, og alle folkekirkemedlemmer kan være med til at løfte opgaven. Vær med til at sikre dine lokale kirker. Brug din stemme!

På gensyn

Randbøl-Nørup Menighedsråd

Du bestemmer, hvad din kirke kan

Overskriften er kampagnesloganet for det kommende menighedsrådsvalg, der sætter fokus på de mange muligheder, menighedsrådsmedlemmer har for at påvirke den lokale kirke, og den mangfoldighed det er muligt at skabe i kirken.

I 2020 skal der være valg til menighedsrådene rundt omkring i landet, og dermed skydes et nyt valgår i gang. Som noget nyt skal menighedsrådene vælges på en valgforsamling, hvor kandidater opstilles og vælges. 

Menighedsrådene er vel det tætteste man kommer på nærdemokrati og det mest lokale demokratiske organ, vi har – og tilmed det vigtigste. Det er en fælles opgave for os alle at bidrage til at fastholde en folkekirke, som fortsat har stærke relationer til den enkelte, til folket og til samfundet. Det kræver, at lokale medlemmer af Folkekirken melder sig som kandidater til det kommende valg. Kandidater der vil være med til at tage et medansvar for kirkens liv og vækst.Lad os sammen med Grundtvig minde hinanden om, at kirken er ”bygget af levende stene”. Det er vigtigt, at der stadig er et sted at gå hen med sin tro og sin tvivl. Det er vigtigt, at der er et sted at dele sorg og glæde.

Jeg ønsker alle i sognene et godt valgår og samtidig sige tak for den store opbakning til menighedsrådet i det forgangne år.
Karen Bang, formand.

LÆS FORMANDENS ORIENTERING OM ARBEJDET I MENIGHEDSRÅDET HER.

Skal du i menighedsrådet?

Hvad laver et menighedsråd?

Alle folkekirker i Danmark ledes af et menighedsråd, som består af frivillige, der på demokratisk vis er valgt ind i rådet af sognets folkekirkemedlemmer, og af sognets præst, der automatisk indgår i menighedsrådet.

Hos os er det sådan, at menighedsrådet dækker to sogne (Randbøl og Nørup), og begge præster er en del af menighedsrådet. Menighedsrådsarbejdet handler om at skabe de bedste vilkår for evangeliets forkyndelse eller sagt med andre ord, så handler det om at gøre en aktiv indsats til gavn for medlemmerne af den lokale folkekirke. Menighedsrådet sætter i samarbejde med præsterne retningen for kirkens arbejde.

Et menighedsråd vælges som udgangspunkt for en fireårig periode og består hos os af 10 medlemmer samt sognenes præster. De 10 medlemmer vælges, så der er 5 medlemmer fra Randbøl sogn og 5 fra Nørup sogn. Menighedsrådets opgaver spænder bredt og beskæftiger sig med alle aspekter af kirkens arbejde og berører alt lige fra arbejdsgiveransvar og budgetstyring til bygningsansvar og kirkens sociale arbejde.

Som medlem af et menighedsråd har du mulighed for at bidrage med dine potentialer ved at vide, hvilken funktion du bedst kan udfylde og dermed bidrage til, at samspillet om helheden i arbejdet varetages på bedst mulig måde. Menighedsrådsarbejdet kan være en god læreplads i kommunikation og debat, ledelse og samarbejde, økonomistyring og sagsbehandling og meget mere.

Hvem kan stille op?

Hvis du er over 18 år og medlem af Folkekirken, har du mulighed for at blive valgt ind i et menighedsråd. I dag kan Folkekirken bruges på mange forskellige måder, og alle medlemmer er velkomne til at stille op. Når man bliver valgt, sidder man oftest i menighedsrådet i 4 år ad gangen. Menighedsrådet mødes som regel en gang om måneden for at drøfte aktuelle temaer og projekter for kirken. Hertil kommer arbejdet i forskellige udvalg.

Valgudvalget