Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Du er her: 

Kirken og kvinderne - nye vinkler på velfærdssamfundets pionerer.

Kom til Sogneaften i Randbøl Sognestue torsdag den 7. marts med Bodil Lodberg.

I slutningen af 1800-tallet etablerede en række kirkelige foreninger og enkeltpersoner forskellige slags hjem: Magdalenehjem, sømandshjem, pige- og drengehjem, soldaterhjem m.fl. Langt op i nutiden er ordet "hjem" stadig en betegnelse for flere af velfærdssamfundets institutioner, fx plejehjem og forsorgshjem. Hvordan er det gået til, at ordet "hjem" kom til at omfatte så forskelligartede institutioner? Og hvorfor forbindes hjem i dag næsten altid med positive og bløde værdier – i modsætning til institution? Er der en linje tilbage til den luthersk inspirerede husstandstænkning, som kan forklare en række af velfærdsinstitutionernes indbyggede paradokser? Og har velfærdshistorien overset den betydning, som almindelige mennesker og kirkelige foreninger har haft for opbygningen af det moderne samfund?

Sogneaften i Randbøl Sognestue, Hærvejen 47, 7183 Randbøl kl. 19.00.
Kaffen koster kr. 20,-

Del dette: