Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Du er her: 

Formanden fortæller:

Orientering om menighedsrådets arbejde i de sidste 4 år, og hvilke opgaver venter et nyt menighedsråd.

Den forløbne periode er den første i det sammenlagte råd i Randbøl-Nørup pastorat. Perioden har derfor været præget af opgaver med at koordinere de indsatser, der har været i de to sogne. Heldigvis havde vi i nogen tid arbejdet hen imod sammenlægningen ved f.eks. at holde fælles menighedsrådsmøder, organisere gudstjenester og arrangementer i pastoratet, så præster og personale blev brugt på en måde, som passer til et sammenlagt pastorat.

Samarbejdet med og omkring de frivillige i sognene har været og er til stor hjælp for os alle. Der har været taget initiativ til mange nye aktiviteter, hvor både præster, personale og frivillige har ydet en stor indsats. Det forudgående arbejde indebar bl.a. også at samle personalet i en gruppe og tilpasse personaleressourcen til antal tjenester i de to kirker, øvrige aktiviteter og arbejdet på kirkegårdene. En anden opgave har været at lægge to budgetter sammen til et og se til, at dette budget passer til dagligdagen i pastoratet.

I Nørup Kirke er der i starten af i år installeret et lydanlæg. Et projekt, som har været længe undervejs. For tiden arbejdes der på en plan for en indvendig renovering af Randbøl Kirke - et arbejde, der så småt var i gang før sammenlægningen, men som nu er ved at blive sat i værk. Dog er der lang vej endnu, før den endelige renovering kan gå i gang.

Overalt i landet er der stor overkapacitet på kirkegårdene, så også hos os er et arbejde med at tilpasse vore kirkegårde til den kommende tid. De sidste projekter er blevet en del forsinkede i takt med coronakrisen, så derfor vil det også blive store opgaver for et nyt menighedsråd.

Karen Bang, formand for menighedsrådet.

Del dette: